CẢNG ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Từ ngày 02-03/08/2019, trong khuôn khổ các hoạt động đào tạo đổi mới tư duy quản trị do Phòng Tổ chức – Tiền lương chủ trì, các cán bộ công nhân viên Cảng Đà Nẵng đã tham gia vào chương trình Hội nghị Xây dựng và Phát triển nguồn nhân lực, tổ chức tại Laguna Resort – Phú Lộc – Thừa Thiên Huế.

Hội nghị có sự tham dự từ các chuyên viên và lãnh đạo cấp phòng ban, đơn vị, cùng Ban điều hành gồm Chủ tịch HĐQT Công ty và các Phó Tổng Giám đốc; đặc biệt có sự hiện diện của giảng viên Tiến sĩ Phạm Đi, công c tại Học viện Chính trị Khu vực III – Đà Nẵng, với nội dung xoay quanh các vấn đề của quản trị kinh doanh trong bối cảnh hiện đại, từ nền tảng văn hóa tổ chức đến các biểu hiện văn hóa, hình thức và nội dung trong môi trường doanh nghiệp.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, hòa đồng dựa trên tinh thần đoàn kết của tất cả các thành viên tham dự. Thông qua chương trình đào tạo tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng mong muốn gửi đi thông điệp về sự đổi mới không ngừng trong tư duy quản trị trong doanh nghiệp, tinh thần cống hiến vì sự phát triển chung và chất kết nối của sự thịnh vượng chính từ tinh thần đoàn kết của người lao động Công ty.

Trương Công Thiện – Phòng Tổ chức Tiền lương

Chia sẻ bài viết qua