CẢNG ĐÀ NẴNG CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC CONTAINER.

Tin tức

24-11-2020

Sau một thời gian tập trung xây dựng và hoàn thiện, sáng ngày 24/11/2020, tại cảng Tiên Sa, cảng Đà Nẵng đã hân hoan tổ chức khai trương Trung tâm điều hành và khai thác Container.

Tham dự buổi khai trương có ông Trần Lê Tuấn, Q. Tổng giám đốc cảng Đà Nẵng, lãnh đạo xí nghiệp cảng Tiên Sa cũng lãnh đạo nhiều phòng ban thuộc cảng.

Sự ra đời của Trung tâm điều hành và khai thác Container là một trong những giải pháp trọng tâm đánh dấu một sự chuyển biến mạnh mẽ của cảng Đà Nẵng nói chung và cảng Tiên Sa nói riêng trên con đường từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ khai thác cảng biển. Là kết quả của sự quan tâm của lãnh đạo cảng Đà Nẵng, các thế hệ lãnh đạo xí nghiệp cảng Tiên Sa cũng như sự phấn đấu liên tục của tập thể các cán bộ công nhân viên trong dây chuyền khai thác container tại cảng Đà Nẵng.

Hệ thống máy chủ tại Trung Tâm điều hành và khai thác Container

Tại buổi khai trương ông Trần Lê Tuấn, Q.Tổng giám đốc cảng Đà Nẵng đánh giá cao việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý hàng container, một mặt hàng chiến lược của cảng trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới, đây cũng là động thái  khẳng định sự chuyển biến mạnh mẽ của cảng Đà Nẵng trên con đường “hiện đại hơn để thành công mạnh mẽ hơn” của ngành vận tải biển nói chung và của kinh tế vùng nói riêng. Q.Tổng giám đốc mong rằng cảng Tiên Sa và bộ phận quản lý khai thác Container sẽ duy trì tốt và phát huy hiệu quả hơn nữa những tính năng của Trung tâm Trung tâm điều hành và khai thác Container.

Lãnh Đạo Cảng, Phòng Ban và Xí Nghiệp Chụp ảnh lưu niệm tại Trung Tâm

Trung tâm Thông tin Trung tâm điều hành và khai thác Container có nhiệm vụ quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và khai thác và điều hành, lập kế hoạch chất xếp cho toàn bộ lượng hàng container cũng như kiểm soát tất cả hoạt động tại hiện trường Tàu – Bãi – Cổng trong dây chuyền khai thác qua cảng Đà Nẵng.

Ông Trần Lê Tuấn – Q. Tổng Giám Đốc Công ty gửi đến CBNV Trung Tâm quà lưu niệm và đánh giá cao việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý hàng container.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Trung tâm điều hành và khai thác Container sẽ là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động trong dây chuyền khai thác hàng container qua cảng. Trung tâm điều hành và khai thác còn có chức năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, sẽ cung cấp cho lãnh đạo cảng Đà Nẵng và lãnh đạo xí nghiệp Tiên Sa cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trong dây chuyền xếp dỡ tại cảng. Đặc biệt, công nghệ được áp dụng tại trung tâm sẽ cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ công tác ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức sắp xếp, mở rộng, điều hành của lãnh đạo xí nghiệp cũng như của quản lý bộ phận khai thác container đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của ban lãnh đạo cảng trên tất cả lĩnh vực khai thác hàng hóa qua cảng Đà Nẵng

NGUYỄN VĨNH NHỰT- Trưởng Bãi Container

Chia sẻ bài viết qua