Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chính thức giảm 20% nhiều loại phí, lệ phí hàng hải

Cục Hàng hải VN có văn bản về việc triển khai thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông Theo Cục Hàng hải VN, Thông tư 59/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng làm việc với các Hãng tàu

Trong hai ngày 03 và 04/10/2022, đại diện Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng – Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc đã có buổi làm việc cùng đại diện 2 hãng tàu CULINES và SITC. Kết thúc các buổi làm việc, hai bên đã thống nhất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc; tăng

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Ngày 23/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định số 69/2022/NĐ-CP  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Nghị định có hiệu lực từ 30/10/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP gồm 6 Điều, sửa đổi