Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Đảng bộ Cảng Đà Nẵng tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII

Thực hiện văn bản 1294-CV/ĐU ngày 29/11/2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), ngày 4/12/2023, Đảng ủy Cảng Đà Nẵng đã triệu tập toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư/Phó Bí thư/Chi ủy viên các Chị bộ, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Chủ tịch

Tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại IMO

Việt Nam triển khai xây dựng đề án tăng cường sự hiện diện tại IMO, mục tiêu ứng cử vào thành viên Nhóm C của Hội đồng IMO.   Trong chương trình công tác, tham dự phiên họp Đại hội đồng lần thứ 33 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) từ ngày 27/11-6/12/2023

Cảng Đà Nẵng nghiên cứu và áp dụng thành công thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo – eTractor

Là Cảng biển tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số trong hệ thống Cảng biển Việt Nam, trong các năm qua, Cảng Đà Nẵng đã có những thành công nhất định và đã được ghi nhận, tiêu biêu là phầm mềm Cảng điện tử (ePORT) và Cổng container tự động (Auto Gate) đã được