Tiên Sa Port opens new container yard

The joint stock Đà Nẵng Port company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after two years of construction, providing space for 110,000 TEUs (twenty-foot equivalent units) and increasing capacity at the port. ĐÀ NẴNG — The Đà Nẵng Port Joint Stock Company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after

Thông điệp của Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng gửi Thành phố và Người dân Kawasaki-Nhật Bản.

“𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 100 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 30 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊, 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝑩𝒂𝒏 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 – 𝑻𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̉ 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ đ𝒆̂́𝒏 𝑶̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành phố Kawasaki (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Cảng Đà Nẵng

Chiều ngày 10/6/2024, Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành phố Kawasaki do Ông Yoshitaka Nakayama – Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảng Đà Nẵng. Ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm/Xí nghiệp Cảng Tiên Sa

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tại doanh nghiệp – Hướng đến quản trị hiệu quả

Nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tại doanh nghiệp từ cấp quản lý, điều hành đến các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, gắn với quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động trong các lĩnh vực hoạt động trong doanh nghiệp, ngày 29/5/2024, Tổng công ty