Kế hoạch ca và dự báo tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Để đọc được rõ hơn cần kích chuột phải vảo bảng chọn lưu hình ảnh lên máy tính, ipad hay điện thoại rồi xem;

- Để tải file về xin click vào đường link:/uploads/Kehoachca/Lich%20Tau.xls