Cty CP XD & TM Cảng Đà Nẵng

Tên giao dịch : COTRACO

 Địa chỉ trụ sở : 17 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3822717

Ngành nghề kinh doanh :

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Xây dựng nhà các loại

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Phá dỡ

Chuẩn bị mặt bằng

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng